Η σημασία της ομάδας αίματος που έχουμε, για την υγεία μας

bloodtype !

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν σε ποια ομάδα αίματος ανήκουν. Επιπλέον, σπάνια εκείνοι που ξέρουν,  αναρωτιούνται αν η ομάδα αίματος τους έχει κάποια σχέση με την υγεία τους.

Ακολουθούν λίγες ενημερωτικές γραμμές γύρω από το θέμα, με αναφορά στις γνώσεις που προκύπτουν από την έρευνα και την στατιστική ανάλυση δημογραφικών δεδομένων.

Καρδιακές παθήσεις

Ο  κίνδυνος στεφανιαίας νόσου τείνει να είναι χαμηλότερος στα άτομα με ομάδα Ο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί, ίσως  επειδή άλλοι τύποι αίματος είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερη χοληστερόλη και υψηλότερες ποσότητες πρωτεΐνης που συνδέεται με την πήξη.

Καρκίνος στομάχου

Οι τύποι αίματος Α, ΑΒ και Β διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τον τύπο Ο.  Ειδικότερα, άτομα με αίμα τύπου Α είναι πιο πιθανό να πάθουν καρκίνο του στομάχου. Αυτό ίσως σχετίζεται με  την μόλυνση από H. pylori *,  που είναι συχνότερη σε άτομα με ομάδα  Α. Συνέχεια ανάγνωσης «Η σημασία της ομάδας αίματος που έχουμε, για την υγεία μας»

Fisetin. Προσθέστε χρόνια στη ζωή σας

fisetin-molecule

Ενώ η οξεία φλεγμονώδης αντίδραση είναι αναγκαία και επιβεβλημένη προκειμένου να αντιδράσουμε με επιτυχία σε διάφορα βλαπτικά αίτια και να κερδίσουμε την μάχη της ζωής,  η χρόνια φλεγμονή είναι μια παρατεταμένη και μη ρυθμισμένη ανοσοαπόκριση που οδηγεί σε μια ευρεία ποικιλία παθολογικών καταστάσεων.

Την συναντάμε σαν υπόστρωμα σε νευρολογικές ανωμαλίες, καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, παχυσαρκία, πνευμονικές ασθένειες, ανοσολογικές ασθένειες, καρκίνους και άλλες απειλητικές για τον οργανισμό μας καταστάσεις.

Καθίσταται φανερό ότι η εξουδετέρωση της, θα μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης και εγκατάστασης χρόνιων παθήσεων που σχετίζονται με αυτή.

Το πρόβλημα Συνέχεια ανάγνωσης «Fisetin. Προσθέστε χρόνια στη ζωή σας»