Μεγάλη Εβδομάδα και Πασχαλιά. Οι διαιτητικές υπερβολές που βλάπτουν

Για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη όλων γιορτή. Η γιορτή που Πάθους και της Ανάστασης. Ταυτόχρονα, από την διατροφική και διαιτητική σκοπιά, οι ημέρες αυτές είναι για τον Έλληνα ‘’δύσκολες’’ και ενδεχόμενα επικίνδυνες. Ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από υπερβολές.   Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο εκείνους που αντιμετωπίζουν μια νόσο και ως εκ τούτου…