Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση. Ο Μεγάλος Μίμος

Η Γ.Ο.Π στατιστικά, από την ώρα μιας σωστής θεραπείας και μετά, έχει την τάση να επαναφέρει σε έξαρση τα ενοχλήματα της, πάνω κάτω στον ένα χρόνο. Σωστό είναι λοιπόν να ξαναβλέπετε τότε το γιατρό σας.

Όμως αρκετοί ασθενείς μπορεί να ενοχληθούν ενωρίτερα, έχοντας συχνά συμπτώματα και στο μεσοδιάστημα του έτους. Αν είστε ένας από αυτούς, ζητήστε από τον γιατρό σας να σας δώσει οδηγίες ώστε να μπορείτε να απαλλάσσεστε και να τα ξεπερνάτε χωρίς να έχετε ανάγκη μιας επίσκεψης κάθε λίγο.

 Προσοχή τώρα στο εξής:

Υπάρχουν συμπτώματα της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης που μπορούν να σας μπερδέψουν.

Συνέχεια ανάγνωσης «Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση. Ο Μεγάλος Μίμος»